'Popkoor' Thirdwing (2013)

Resultaat fotoshoot 2013
Mannenwervings-pop

Als we terug kijken naar 2013, herinneren we ons in ieder geval de maandenlange voorbereiding voor het Limburgs Korenfestival in Tegelen en de behaalde derde prijs. Ook werd in 2013 een voorzichtig begin gemaakt met koorregie, verschillende opstellingen en verbetering van de uitstraling. Ons optreden tijdens het concert met popkoor Akkrum was onze vuurdoop; oh, wat waren we nerveus! En al was het misschien nog niet perfect, het begin was er en het zag er in ieder geval niet 'stijf' uit! Kijk maar eens naar het Youtube-filmpje van Viva la Vida.

Koorregie bij uitvoeringen en het gebruik van leuke, losse foto's; dit alles draagt bij tot een losser imago. Daar hoorde de stoffige omschrijving 'modern gemengd koor' echt niet meer bij. Daarom noemen we ons vanaf mei 2013 officieel popkoor Thirdwing! En gelukkig hebben we dan ook weer een complete, vaste begeleidingsband, want Wim Hermkens is gebleven en we hebben er een gedreven verenigingsman als drummer bij gekregen: Jan Eijkenboom.

Tenslotte zullen we de vele activiteiten voor onze 'mannenwerving' niet snel vergeten: om iets te ondernemen tegen het nijpende tekort aan tenoren en bassen werd een uitvoerige PR-campagne gevoerd in dag-, weekbladen, websites e.d. Ook werd bij een aantal uitvoeringen een heuse etalagepop meegezeuld (zie foto). Het hoogtepunt van de mannenwerving was de 'Mannen Sing-in' op 2 april 2014. En dat allemaal om mannen te lokken. Maar het had wél resultaat: het aantal mannelijke leden groeide nog steeds!

Lees verder